Horari de tutories

Horari de tutories

És important que al llarg del curs parleu amb els/les mestres dels vostres fills/es.

L’horari d’aquestes entrevistes serà:

 • Educació Infantil: el primer i tercer dijous de cada mes, de 12:30 h a 13:30 h.
 • Educació Primària: el segon i quart dijous de cada mes, de 13:00 h a 14:00 h.

Entrades i sortides

Entrades i sortides

Les entrades i sortides dels i de les alumnes es faran pel Carrer Guasch, 105.

Per qualsevol altre motiu i/o gestió s’utilitzarà l’entrada principal, a l’Avinguda Pius XII, 33.

Als nens i nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial cal que els vingui a recollir la família.

 • Cal avisar al tutor o tutora si la persona que recollirà al nen o nena no és la persona habitual.
 • En cas de no recollir-lo la família cal identificar-se amb el carnet.
 • En el cas d’aquells nens i nenes que són recollits pels germans cal que les famílies signin una autorització.

 

És important tenir en compte que els nens i nenes que a partir de 3r. curs surten sols de l’escola, han de lliurar al seu tutor/a la corresponent autorització signada.

 

Pel bon funcionament de l’escola és necessari que es respectin al màxim els horaris d’entrada i sortida.

 • Passats 5 minuts de l’hora d’entrada es tancaran les portes i no es deixarà entrar a ningú.
 • Caldrà signar un justificant en cas d’arribar tard.
 • Si un nen o nena ha de sortir de l’escola abans d’hora cal venir-lo a recollir, doncs no deixarem sortir sol a ningú.

Horaris del curs 2014-2015

Horaris del curs 2014-2015

 

Educació Infantil

 • Pels nens i nenes que no es queden al menjador:

Matí: de 9:00 h a 12:30 h

Tarda: de 15:00 h a 16:30 h

 • Pels nens i nenes que es queden a menjador:

De 9:00 h a 16:30 h

Acollida pels alumnes d’Educació Infantil, amb germans a Educació Primària al centre:

Matí: de 12:30 h a 13:00 h

Tarda: de 16:30 h a 17:00 h

 

Educació Primària

 • Pels nens i nenes que no es queden al menjador:

Matí: de 9:00 h a 13:00 h

Tarda: de 15:00 h a 17:00 h

 • Pels nens i nenes que es queden a menjador:

De 9:00 h a 17:00 h

 

Jornada intensiva a Educació Infantil i Primària:

dimarts 23 de desembre de 2014, de 9:00 h. a 13:00 h.

del 8 al 19 de juny de 2015, de 9:00 h. a 13:00 h.

 

Servei d’acollida matinal 

de 8:00 h. a 9:00 h. (50 € mensual)

de 8:30 h. a 9:00 h. (25 € mensual)

Calendari escolar curs 2014-2015

Calendari escolar curs 2014-2015

El calendari escolar pel curs 2014-2015 és el següent:

1r trimestre: del 15 de setembre al 23 de desembre, ambdós inclosos.

2n trimestre: del 8 de gener al 27 de març, ambdós inclosos.

3r trimestre: del 7 d’abril al 19 de juny, ambdós inclosos.

Dies festius:

 • dilluns 8 de desembre de 2014
 • divendres 1 de maig de 2015
 • dilluns 25 de maig de 2015

Festes locals:

 • dilluns 11 de maig de 2015

Festes de lliure disposició aprovades pel Consell Escolar:

 • dilluns 3 de novembre de 2014
 • dilluns 16 de febrer de 2015
 • dijous 30 d’abril de 2015
 

Horaris del curs

Horaris del curs 2013-2014

Els horaris de l’alumnat entre el 12 de setembre de 2013 i el 9 de juny de 2014 són:

Educació Infantil

 • Pels nens i nenes que no es queden al menjador:

Matí: de 9:30 h. a 13:00 h.

Tarda: de 15:00 h. a 16:30 h.

 • Pels nens i nenes que es queden a menjador:

De 9:30 h. a 16:30 h.

Educació Primària

 • Pels nens i nenes que no es queden al menjador:

Matí: de 9:00 h. a 13:00 h.

Tarda: de 15:00 h. a 17:00 h.

 • Pels nens i nenes que es queden a menjador:

De 9:00 h. a 17:00 h.

Jornada intensiva a Educació Infantil i Primària:

divendres 20 de desembre de 2013, de 9:00 h. a 13:00 h.

del 10 al 20 de juny de 2014, de 9:00 h. a 13:00 h.

Acollida pels alumnes d’Educació Infantil amb germans a Primària al Centre:

Matí: de 9:00 h. a 9:30 h.

Tarda: de 16:30 h. a 17:00 h.

Servei d’acollida matinal 

de 8:00 h. a 9:00 h. (50 € mensual)

de 8:30 h. a 9:00 h. (25 € mensual)